ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก
 •     เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 11 เดือน 14 วัน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2557
 • หมดเขต    14/10/2557
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294