ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    06/07/2551
 • อ่าน   570
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294