ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดังนี้ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 ตัว , เก้าอี้ทำงาน ระดับ 8 จำนวน 3 ตัว , โต๊ะทำงาน ระดับ 8 พร้อมโต๊ะข้างและตู้ลิ้นชัก 3 ชุด ,ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง 3 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    01/08/2551
 • อ่าน   612
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294