ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 30 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องอำนวยการและบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    07/08/2551
 • อ่าน   607
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294