ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    01/08/2551
 • อ่าน   538
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294