ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
 •     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู 3 ชุด , ขนาด 12000 บีทียู 1 ชุด,18,000 บีทียู 3 ชุด พร้อมระบบฟอกอากาศ รวมค่าติดตั้ง , ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    11/08/2551
 • อ่าน   615
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294