ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     กรมทางหลวง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2551 โดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ คลังพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง
 • วันที่ประกาศ   29/07/2551
 • หมดเขต    19/08/2551
 • อ่าน   682
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294