ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-7308
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2557
 • หมดเขต    27/10/2557
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294