ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพัสดุ safety stock จำนวน 23 รายการ
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อพัสดุ safety stock จำนวน 23 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกบริการทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-53266423
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2557
 • หมดเขต    14/10/2557
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294