ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
 •     สำนักเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อำเภอฮอด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 • วันที่ประกาศ   29/07/2551
 • หมดเขต    07/08/2551
 • อ่าน   682
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294