ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4(ห้องส้วม 4 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
 •     โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ ลำพูน สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4(ห้องส้วม 4 ห้อง) จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3191
 • หน่วยงาน    โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   16/10/2557
 • หมดเขต    21/10/2557
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294