ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรมและวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 5,352 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/07/2551
 • หมดเขต    26/08/2551
 • อ่าน   585
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294