ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค
 •     คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ วัสดุบริโภคประเทศเนื้อสัตว์ 47 รายการ , ประเภทผักสด 118 รายการ และประเภททั่วไป 354 รายการ ผู้สนใจติดต่ขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานเลขานุการโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2551
 • หมดเขต    15/08/2551
 • อ่าน   610
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294