ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายนมนาง
 •     กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายนมนาง ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2551
 • หมดเขต    15/08/2551
 • อ่าน   581
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294