ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเพื่อขายมูลดินทราย
 •     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ประกวดราคาเพื่อขายมูลดินทราย (LEONAARDITE) จำนวน 50,000 ตัน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2551 หรือ http://www.egat.or.th
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ
 • วันที่ประกาศ   30/07/2551
 • หมดเขต    04/08/2551
 • อ่าน   606
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294