ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาขายพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานและเสื่อมสภาพ
 •     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ประกวดราคาขายพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานและเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ เศษเหล็กทั่วไป 250,000 กก. , โครงเหล็ก CRUSHER 250,000 กก. , เศษเหล็กติดทองเหลือง 1,000 กก. , เศษอลูมิเนียม 1,000 กก. และสายไฟทองแดงมีชนวนหุ้ม 15,000 กก. ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ แผนกพัสดุเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนบริหารเหมืองแม่เมาะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 หรือ http://www.egat.or.th
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ
 • วันที่ประกาศ   30/07/2551
 • หมดเขต    06/08/2551
 • อ่าน   630
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294