ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างงานของทางราชการ จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างงานของทางราชการ จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน, ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 081-724-3140
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2557
 • หมดเขต    24/10/2557
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294