ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาบริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
 •     เทศบาลตำบลตลาด อ.ตลาดขวัญ เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาบริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาด อ.ตลาดขวัญ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-1350
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาด อ.ตลาดขวัญ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2557
 • หมดเขต    28/10/2557
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294