ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขอเทศบาลฯ จำนวน 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขอเทศบาลฯ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็ก , สร้างกำแพงกันดิน , วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก , ก่อสร้างเมรุเฝาศพ , ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และ ก่อสร้างลานออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2551
 • หมดเขต    11/08/2551
 • อ่าน   683
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294