ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง
 •     กรมควบคุมโรค สอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง จำนวน 2 ตู้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วัณโรคเขต 10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมควบคุมโรค
 • วันที่ประกาศ   31/07/2551
 • หมดเขต    07/08/2551
 • อ่าน   639
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294