ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
 •     ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานคลังศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ไฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที 0-5311-2228
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2557
 • หมดเขต    13/11/2557
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294