ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ เครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนาิด 1 สาย จำนน 1 เครื่อง , เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก , เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ, เครื่องให้การรักษาก้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์ , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลสันกำแพง งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2557
 • หมดเขต    14/11/2557
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294