ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านออนหลวย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านออนหลวย หมู่ที่ 7 (ครั้งที่2) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน จ. เชียงใหม่ หรือ053-859395 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    21/11/2557
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294