ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะหรือมูลฝอย
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะหรือมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    26/11/2557
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294