ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระยะเหล็ก จำนวน 1 คัน ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หรือ 0-5311-4062 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    20/11/2557
 • อ่าน   245
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294