ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 โครงการ การก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าแขม หมู่4 (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง/งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    19/11/2557
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294