ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 •     สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    18/11/2557
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294