ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ด่านศุลกากรเชียงดาว
 •     ด่านศุลกากรเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ด่านศุลกากรเชียงดาว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารที่ทำการ ด่านศุลกากรเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-5187
 • หน่วยงาน    ด่านศุลกากรเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2557
 • หมดเขต    24/11/2557
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294