ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถัึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-5101
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2557
 • หมดเขต    21/11/2557
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294