ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 10โรงเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-259085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2557
 • หมดเขต    2/12/2557
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294