ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ(ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
 •     สำนักงานเทศบาลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ(ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-475025,053-474227 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2557
 • หมดเขต    2/12/2557
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294