ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1179
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/11/2557
 • หมดเขต    28/11/2557
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294