ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานฯ
 •     เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7121
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/12/2557
 • หมดเขต    12/12/2557
 • อ่าน   268
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294