ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (ครั้งที่ 2 )
 •     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (ครั้งที่ 2 ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1392
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/12/2557
 • หมดเขต    12/12/2557
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294