ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถ ึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-7889
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2557
 • หมดเขต    09/12/2557
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294