ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล อาคารส้มนักเรียน 10 ที่ และอาคาครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา
 •     เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง เชียงใหม่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล อาคารส้มนักเรียน 10 ที่ และอาคาครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-0882
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2557
 • หมดเขต    12/12/2557
 • อ่าน   245
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294