ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   11/12/2557
 • หมดเขต    11/12/2557
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294