ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-52-080614
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2557
 • หมดเขต    17/12/2557
 • อ่าน   223
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294