ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองหลวง
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองหลวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5399-8333 ต่อ 419
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/12/2557
 • หมดเขต    23/12/2557
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294