ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้าง โครงการการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
 •     ที่ทำการองค์การส่วนตำบลตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ประกวดราคาจ้าง โครงการการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การคลัง งานพัสดุ ที่ทำการองค์การส่วนตำบลตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5309-6134
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การส่วนตำบลตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/12/2557
 • หมดเขต    23/12/2557
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294