ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2557
 • หมดเขต    22/12/2557
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294