ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย ผู้พิการ พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย ผู้พิการ พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5385-0421 ต่อ 114
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2557
 • หมดเขต    24/12/2557
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294