ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูงสำหรับงานคำนวณทางดาราศาสตร์และเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูงสำหรับงานคำนวณทางดาราศาสตร์และเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-5571
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2557
 • หมดเขต    26/12/2557
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294