ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโพธาราม(ฝั่วขวา) ต.ช้างเผือก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินปละบัญชีชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1016
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2557
 • หมดเขต    26/12/2557
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294