ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
 •     โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5460
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/01/2558
 • หมดเขต    19/01/2558
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294