ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป
 •     เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ตลาดขวัญ เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ตลาดขวัญ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-1350
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ตลาดขวัญ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2558
 • หมดเขต    16/01/2558
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294