ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คันๆละ 5วัน/เวลาเดินทาง
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คันๆละ 5วัน/เวลาเดินทาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึ งวันที่ 19 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-1765
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2558
 • หมดเขต    19/01/2558
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294