ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
 •     เทศบาลตำบลแม่ข่า ถนนโชตนา อ.ฝาง เชียงใหม่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ทีี กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ข่า ถนนโชตนา อ.ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-4917
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ข่า ถนนโชตนา อ.ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2558
 • หมดเขต    19/01/2558
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294