ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซ์้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 310,000 ลูกบาศก์เมตร
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน ประกวดราคาซ์้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 310,000 ลูกบาศก์เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/01/2558
 • หมดเขต    19/01/2558
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294