ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2558
 • หมดเขต    20/01/2558
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294